forex trading logo

KONU?TURAN MODEM B?ZDEN KAMPANYASI PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cuma, 16 Eylül 2011 19:06

KONU?TURAN MODEM B?ZDEN KAMPANYASI

UYDUNET AKT?VASYON (35 TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUM (43 TL) BEDAVA !

UYDUNET MODEM (175 TL) BEDAVA !


KAMPANYA AVANTAJLARI


Kablo TV Kurulum (43 TL) ve Uydunet Aktivasyon (35 TL) cretleri al?nmayacakt?r.

M?terilere kablosuz modem (175 TL) cretsiz verilecektir.

VoIP hizmeti iin cayma bedeli al?nmayacakt?r.

H?ZMETLER VE CRETLEND?RME


Verilecek Hizmetler

Taahht

Modem

KTV Kurulum

Uydunet Aktivasyon

Tarife

Uydunet (Tm H?zlar)

VoIP

24 Ay

Kablosuz Modem Hediye

cretsiz

cretsiz

Tarife zerinden


KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya 27.11.2013 30.09.2014 tarihleri aras?nda geerli olacakt?r.

Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

Kampanya kapsam?nda m?terinin Uydunete abone olarak 24 ay abone kalmay? taahht etmesi zorunlu olacakt?r.

Kampanya kapsam?nda aboneler; istedikleri Uydunet tarifesine abone olacaklard?r.

Kampanya kapsam?nda abone olunan Uydunet hizmeti tarife zerinden sunulacakt?r.

Kampanya kapsam?nda VoIP hizmeti sunulacakt?r. M?terilere 24 ay boyunca, ayl?k 10.000 dakika ?ebeke ii telefon gr?mesi hediye edilecektir. Konu?ma srelerinin a??lmas? durumunda standart paket creti (bir defaya mahsus) faturaya yans?t?lacakt?r.

Kampanya kapsam?nda sisteme mail adresi giri?i zorunlu olacakt?r.

Kampanya kapsam?nda aboneler istedikleri gibi h?z de?i?imi gerekle?tirebilirler.

Kampanya sresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen m?terilerden al?nmayan kablosuz modem creti (175 TL); al?nmayan Kablo TV kurulum creti (43 TL) ve al?nmayan Uydunet aktivasyon creti (35 TL) tahsil edilecektir. Ancak taahht kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan cretler toplam?ndan d?k olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

Kampanya Uydunet altyap? imkanlar? ve cihaz stoklar? ile s?n?rl? olacakt?r.

Uydunet Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

Trksat tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler tm m?terilere yans?t?l?r.

Trksat belirlenen sreden nce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Farkl? kampanyadan faydalanan m?teriler ayn? hizmet zerinden bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r. Uydunet aboneli?ine ili?kin taahhd olmad??? halde Telednya kampanyalar?ndan birine dahil olan m?terilerin abonelikleri ise Telednya hizmeti ile alakal? oldu?undan bu kapsam d???nda tutulacakt?r.

Uydunet aboneli?ine ili?kin herhangi bir taahhd olmayan mevcut Uydunet aboneleri de bu kampanyadan faydalanabilir.

Uydunet aboneli?ini kampanya ba?lang? tarihinden sonra iptal ettiren m?teriler, bu kampanyadan faydalanamayacakt?r.

Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r.

Kablo TV bedeli (9 TL) Uydunet tarife bedeline dahil de?ildir. Telednya abonelerine Kablo TV hizmeti cretsiz sunulmaktad?r.

Taahhtnameden do?an damga vergisi bir defaya mahsus m?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r. (Binde 9,48)


Salı, 08 Temmuz 2014 19:29 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN NCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Telednya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gnderilmeyecektir...Powered_by kabloteknik.