forex trading logo

PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

HERKES ?Ç?N TELEDÜNYA HD KAMPANYASI

TELEDÜNYA AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

TELEDÜNYA HD KUTU (210TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUMU (43TL) BEDAVA !

KAMPANYA AVANTAJLARI

 

• Kampanya kapsam?nda HD Kutu (210 TL) ücretsiz verilecektir.

• Kampanya kapsam?nda Kablo TV kurulum (43 TL) ve Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Tarifelerde yap?labilecek ileri yönlü fiyat de?i?iklikleri, taahhütlü mü?terilerimize yans?t?lmayacakt?r.

 

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME


ABONE OLUNACAK H?ZMETLER

TAAHHÜT

HD KUTU BEDEL?

KABLO TV KURULUM

TELEDÜNYA AKT?VASYON

TELEDÜNYA TEMEL PAKET

30 AY

HD KUTU HED?YE

ÜCRETS?Z

ÜCRETS?ZKAMPANYA DETAYLARI


• 01.04.2013 - 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Aboneler; Teledünya Temel Pakete abone olarak kampanyaya dahil olabilirler.

• Kampanyaya kat?lan aboneler kampanya kapsam?nda abone olduklar? hizmete 30 ay

abone kalmay? taahhüt etmeleri gerekmektedir.

• Kampanya kapsam?nda abone olunan Teledünya paketleri tarifede yer alan fiyatlar üzerinden sunulacakt?r.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan HD Kutu ücreti (210 TL), Kablo TV Kurulum ücreti (43 TL) ve Teledünya Aktivasyon (35 TL) ücreti (tarife üzerinden) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Kampanya Teledünya altyap? imkanlar? ve cihaz stoklar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Teledünya Hizmeti, Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler tüm mü?terilere yans?t?l?r.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Farkl? kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r. Teledünya aboneli?ine ili?kin taahhüdü olmad??? halde Uydunet kampanyalar?ndan birine dahil olan mü?terilerin abonelikleri ise Uydunet hizmeti ile alakal? oldu?undan bu kapsam d???nda tutulacakt?r.

• Teledünya aboneli?ine ili?kin herhangi bir taahhüdü olmayan mevcut Teledünya aboneleri tarife de?i?imi veya yeni abonelik seçenekleri ile kampanyadan faydalanabilir.

• Taahhütlü Teledünya aboneleri, Teledünya yeni abonelik ba?vurusu ?ekliyle kampanyaya dahil olabilirler.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r. (Binde 9,48)


Salı, 08 Temmuz 2014 19:33 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.