forex trading logo

KABLO TV BEDAVA PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

UYDUNET ALANA KABLO TV BEDAVA KAMPANYASI


UYDUNET AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

KABLOTV KURULUM (43TL) BEDAVA !

KABLOTV BEDAVA !

 


 

 

 

KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum ücreti (43 TL) ve Uydunet aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; istedikleri Uydunet ve Kablo TV hizmetine abone olacaklard?r.

• Taahhüt süresi boyunca; istedikleri Uydunet (Kampanya fiyatlar? Tablo 2'de verilmi?tir.) ve Kablo TV (ücretsiz) tarifelerinden yararlanabileceklerdir.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 175 TL bedelli kablosuz modem (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 60 TL) veya 24 ay taksit ile (3 TL*24 ay= 72 TL) Docsis 3.0 kablosuz modem sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda kablosuz modem almak zorunlu de?ildir. Taahhüt süresi boyunca, mevcut kampanya kapsam?nda daha önce Docsis 3.0 kablosuz modem almam?? olan mü?teriler; pe?in 60 TL bedelle kablosuz modem alabileceklerdir.

• Mü?teriler abone oldu?u Uydunet tarifeleri aras?nda istedi?i gibi h?z de?i?ikli?i yap?labilecektir.

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME 

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Uydunet Aktivasyon

Tarife

Tercih edilen Uydunet tarifesi + Kablo TV

24 ay

Talep edilmesi durumunda Kablosuz Modem pe?in 60 TL; 24 ay taksitle 72 TL (3 TL x 24 ay = 72 TL)

Ücretsiz

Ücretsiz

Tarife üzerinden ücretlendirilmektedir. (Di?er kampanya fiyatlar? Tablo 2'de verilmi?tir.)

 KAMPANYA DETAYLARI

• Kampanya 15.07.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 24 ay taahhüt istenecektir.

• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir.

• Abonelerin tarife de?i?tirmeleri durumunda tarife bedelleri mü?terilerimize yans?t?lacakt?r.

• Kampanyadan faydalanan ya da faydalanmak isteyen mü?terilerimiz daha sonra Teledünya almak istediklerinde; mevcut Teledünya kampanyalar?ndan faydalanabilecek ve Teledünya Temel Paket için 12,50TL ayr?ca ödeyeceklerdir.

 

Al?nabilecek Hizmetler

Kampanya Fiyat? (TL/Ay)

10 Mbps’ye kadar 1 GB Kulland???nda Kadar Öde + Kablo TV

19 TL

10 Mbps’ye kadar 5 GB Kotal? + Kablo TV

25 TL

10 Mbps’ye kadar 10 GB Kotal? + Kablo TV

29 TL

20 Mbps’ye kadar 20 GB Kotal? + Kablo TV

44 TL

10 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

39 TL

10 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

49 TL

25 Mbps’ye kadar 50 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

49 TL

25 Mbps’ye kadar 75 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

59 TL

25 Mbps’ye kadar 150 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

69 TL

25 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

79 TL

50 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

89 TL

100 Mbps’ye kadar 100 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

99 TL

100 Mbps’ye kadar 250 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

149 TL

100 Mbps’ye kadar 500 GB Ekos?n?rs?z + Kablo TV

199 TL

10 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Kablo TV

99 TL

20 Mbps’ye kadar S?n?rs?z + Kablo TV

199 TL

 

Tablo 2: Al?nabilecek Hizmetler

• Abonelik talebi al?n?rken mü?terinin tercih etti?i h?zdan abonelik kayd? al?nabilecektir.

• Abonelik talebi al?n?rken mü?terinin tercih etti?i h?zdan abonelik kayd? al?nabilecektir.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden al?nmayan ayl?k Kablo TV tarife indirim bedelleri [tarife indirimi*ay]; (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum ücreti (43 TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35 TL), (varsa) al?nmayan kablosuz modem bedeli (175 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• 20 Mbps ve üzeri h?zlar Docsis 3.0. standartlar?na uygun olan modemler ile kar??lanabilecektir. Docsis 3.0. standartlar?na uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri h?zda internet ba?lant?s? yapamamalar?ndan Türksat A.?. sorumlu de?ildir.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Uydunet aboneli?ini kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra iptal ettiren mü?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Uydunet hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r. Uydunet aboneli?ine ili?kin taahhüdü olmad??? halde Teledünya kampanyalar?ndan birine dahil olan mü?terilerin abonelikleri ise Teledünya hizmeti ile alakal? oldu?undan bu kapsam d???nda tutulacakt?r. Teledünya kampanyalar?ndan herhangi birisinden faydalanm?? olan mü?terilere ayr?ca Kablo TV indirimi yap?lmayacakt?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV ve Uydunet altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Uydunet Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r.

 

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

Yok

Kablo TV
+
Uydunet Yeni aboneli?i ile

Kablo TV Kurulum Ücretsiz

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Kablo TV kurulum ücreti (43TL), (varsa) al?nmayan Uydunet aktivasyon ücreti (35TL), varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler)

Kablo TV

Uydunet Yeni aboneli?i ile

Uydunet Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Uydunet aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TL-al?nan ücretler)

Kablo TV + Uydunet (taahhütsüz aboneler)

Uydunet tarife de?i?imi ile

-

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz Modem ?ndirimli

Varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan kablosuz modem ücreti (175TLal?nan ücretler)

 

Tablo 3: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi

 


Salı, 09 Eylül 2014 23:33 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.