forex trading logo

?nternet Fiyat?na D-Smart + Limitsiz ?nternet PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

Kampanya Detaylar?

 

Kampanya kapsam?nda taahhüt vermek gerekiyor mu?

Kampanya 24 ay taahhütlüdür

 

Hediye edilen Maxi Paketin aktivasyonu nas?l yap?l?r?

Aktivasyon i?lemi Smartcard ile D-Smart'?n uydudan bir sinyal gönderilerek çal???r hale getirilmesi i?lemidir. Bu i?lemle D-Smart kanallar?ndan ve interaktif hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Aktivasyon i?lemi ça?r? merkezimizi arayarak ücretsiz olarak gerçekle?tirebilirsiniz. 444 55 65.

 

Maxi paketin içinde neler var?

D-Smart Maxi Paket ile çok say?da kanaldan olu?an dijital yay?n içeri?inin yan?nda, NBA, ?ampiyonlar Ligi, Serie A (?talya Ligi) ve UEFA Avrupa Ligi kar??la?malar?n? canl? olarak izleme olana?? tan?yor. D-Smart Maxi Paket kanal listesi için t?klay?n?z.

D-Smart Aktivasyon (iç kurulum) ücreti tüketici taraf?ndan m? kar??lan?yor?

Kampanya kapsam?nda D-Smart aktivasyon (iç kurulum) ücreti olan 40 TL tüketici taraf?ndan kar??lanmaktad?r. Faturaya 40TL ya da 2TL*24ay taksitli olarak yans?t?labilir.

 

D-Smart Kutu Mülkiyeti kimin oluyor?

D-Smart kutusu abonenin kullan?m?na verilir. Kutu mülkiyeti D-Smart’?nd?r.

 

Aboneli?in 24 ay sonras?ndan iptal edilmesi durumunda ne öderim?

Aboneli?in, 24 ayl?k taahhüt süresi dolduktan sonra iptal edilmesi durumunda, abone kutu iadesi yapmakla yükümlüdür.

 

Kampanya Ko?ullar? nedir?

Bu kampanya 24 ay taahhütlü olup 31 May?s 2012 tarihine kadar ve sadece bireysel aboneliklerde geçerlidir. 24TL smile aktivasyon bedeli al?nmaz. 40TL dsmart aktivasyon (iç kurulum) bedeli al?n?r. ?ste?e ba?l? olarak SD ve HD uydu için d?? kurulum (çanak ve 20mt kablolama) 4,5TLx 24 ay taksitli olarak abonenin faturas?na yans?t?l?r. PVR cihaz?n?n d?? çanak kurulum fiyat? farkl?d?r. Kutu ve modem mülkiyeti D-Smart'a aittir, tüketicinin kullan?m?na verilir. Kampanya D-Smart uydu al?c?s? stoklar?yla s?n?rl?d?r. Belirtilen ürün fiyatlar? di?er kampanyalarla birle?tirilemez. smile adsl kampanyalarda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Kampanya kapsam?nda internet paketleri h?z de?i?ikli?i üst paketlere yap?labilir, alt paketlere geçilemez, D-Smart kutusu de?i?ikli?i yap?lamaz. D-smart paketlerinde, üst paketlere geçi? yap?labilir, alt paketlere geçi? yap?lamaz. D-Smart, ticari nedenlerle, kanal, yay?n ve içeriklerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Kurulum ve Ekipman tüketiciye aittir. Kampanya modemli sunulmaktad?r. Tercihe göre abonelik süresi boyunca kablolu modem ayda 1TL'ye, kablosuz modem ayda 2TL'ye abonenin kullan?m?na tahsis edilecektir. Aboneli?in, taahhüt süresi içinde ya da taahhüt süresi bitimini mütekaiben iptal edilmesi durumunda, abone modemi herhangi bir dsmart bayisine iade etmekle yükümlüdür.  ?ade gerçekle?memesi durumunda kablolu için 60TL kablosuz için 150TL faturalanacakt?r.Limitli paketlerde yap?lan limit a??m? ayr?ca faturaland?r?lacakt?r. Limit a??m ücreti her MB ba??na 8Mb'e kadar 4 GB ba?lant?da 0,0093 TL’dir. Aboneli?in, 24 ayl?k taahhüt süresi dolmadan iptal edilmesi durumunda, iptale kadar geçen süre boyunca smile adsl için yap?lan indirimler,  D-smart kutu ve içerikte verilen indirimler/avantajlar aboneye faturalanacakt?r. 24 ay taahhüt süresi içerisinde ya da bitiminde abonelik iptal edildi?inde, abone kutuyu ve modemi iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen ürün fiyatlar? di?er kampanyalarla birle?tirilemez. 8 Mb’e kadar ADSL hizmetinde al?nacak h?z garanti edilmemekte olup telefon hatt?n?n uygunlu?una ve santrale olan mesafeye ba?l? olarak en yüksek 8 Mb’e kadar h?z sa?lanmaktad?r. 8mb’e kadar ve 16Mb’e kadar internet paketleri için ayl?k AKN (adil kullan?m noktas?) uygulanacakt?r. Adil Kullan?m Uygulamas? Politikas? gere?ince, ayda ilgili tarife için belirtilen AKN’nin a??lmas? durumunda, a??lan tarihten itibaren kullan?m h?z? en fazla 1Mb ile s?n?rland?r?lacak ve dönem sonunda normal h?z?na dönecektir. Paket ve kampanyadan do?acak damga vergisi bir defaya mahsus olmak üzere %0,08 oran?nda smile faturas?na yans?t?l?r.

 

Aboneli?in 24 ay içinde iptal edilmesi durumunda ne öderim?

Aboneli?in, 24 ayl?k taahhüt süresi dolmadan iptal edilmesi durumunda, iptale kadar geçen süre boyunca smile için yap?lan indirimler, D-Smart kutu ve içerikte verilen indirimler / avantajlar ve 99TL taahhüt bozma bedeli aboneye faturalanacakt?r. Ayr?ca, abone kutu ve modem iadesi yapmakla yükümlüdür. Modem iadesi yap?lmamas? durumunda, kablolu için 60TL, kablosuz için 150TL faturalan?r.

 

D-Smart D?? Kurulum ücreti tüketici taraf?ndan m? kar??lan?yor?

?ste?e ba?l? olarak SD ve HD uydu için d?? kurulum (çanak ve 20mt kablolama) 12 ay x 8,5 TL, 24 ay x 4,5 TL ay taksitli olarak abonenin faturas?na yans?t?l?r. PVR cihaz?n?n d?? çanak kurulum fiyat? farkl?d?r.

 

Kampanya ne zamana kadar geçerlidir?

Kampanya 31 May?s 2012 tarihine kadar sadece bireysel abonelikler için geçerlidir.

 

Kampanyan?n avantaj? nedir?

Kampanya kapsam?nda, ?nternet fiyat?na, internet ve D-Smart Maxi Paket birarada sunulur. 8MB’e kadar Limitsiz (50AKN) internet ve D-Smart Maxi Paket, internet fiyat?na sadece 59TL’dir. Üstelik 24TL smile aktivasyon bedeli al?nmaz.

 

Kampanya kapsam?nda sunulan h?z ve paketler nelerdir?

D-Smart + Paket + ?nternet

D-Smart SD

D-Smart HD

D-Smart HD+

Maxi

Full

Giri?

Maxi

Full

Giri?

Maxi

Full

8Mb'e kadar Limitsiz
(AKN:50GB)

59 TL

69 TL

59 TL

65 TL

75 TL

69 TL

75 TL

85 TL

2Mb Limitsiz

64 TL

74 TL

64 TL

74 TL

84 TL

74 TL

84 TL

94 TL

4Mb Limitsiz

82 TL

92 TL

82 TL

92 TL

102 TL

92 TL

102 TL

112 TL

8Mb Limitsiz

109 TL

119 TL

109 TL

119 TL

129 TL

119 TL

129 TL

139 TL


Pazar, 06 Temmuz 2014 18:49 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.