forex trading logo

Kablo tv ve internet PDF Yazdır E-posta

Türksat A.?, Türksat fiber ve koaksiyel (coaxial) kablolardan Kablo TV ?ebekesi üzerinden  kablo tv ve internet hizmetini birlikte vermektedir. Uydunet eski ismi ile kablonet olarak bilinen internet hizmeti kablo tv hat?? üzerinden sizlere ula?t?r?l?rken sabit telefon hatt? gibi ilave masraf gerektirmemektedir. Rakipsiz alt yap?s? sayesinde hem ekonomik hem kaliteli kablo tv ve internet hizmeti almak için t?klay?n.

 

K?sa Bilgi: Kablo TV, de?i?ik transmisyon ortamlar?ndan gelen analog ve/veya say?sal radyo, televizyon (TV) ve data sinyallerinin birle?tirilip çoklanarak hem say?sal paketler halinde hem de analog sinyaller halinde, fiber ve/veya koaksiyel kablolar üzerinden abonelere, etkile?imli haberle?meyi (interaktiviteyi) sa?layacak ?ekilde, iletilmesidir. Kablo TV ?ebekeleri, bant geni?li?i ve iki yönlü ileti?ime uygunlu?u ile internet, veri ve interaktif hizmetlerin verilebilece?i bir altyap?d?r. Kablo TV i?letmecili?inde abonelere geni? bantl? ve h?zl? Internet eri?imi, geni?bant data aktar?m?, say?sal ve/veya analog TV ve radyo yay?n?, multimedya ve Voip hizmetleri verilmektedir. Kablo TV, analog bir hizmet olmas? ve tüm abonelerimize verdi?imiz-tek yönlü sinyal gönderimi prensibiyle çal??mas? sebebiyle verilmesi engellenemeyen bir hizmetimizdir. Dolay?s?yla tüm ilave hizmetlerimiz, Kablo TV hizmeti ile birlikte çal??abilmektedir.

 

Hizmete Ait Özellikler
• Kaliteli ve ucuz olmas?
• Frekans kirlenmesinden etkilenmemesi
• Yüksek kalitede ses ve görüntü iletimi sunmas?
• Kablo TV üzerinden ?nteraktif hizmetler sunmas?
• Tek bir ücret ödeyerek bir evin tüm odalar?nda seyredilebilmesi ile maç-dizi kavgas?na son
• 7/24 Sürekli ve ücretsiz bak?m garantisi


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.