forex trading logo

PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   

ÜST PAKET ?LK 3 AY TEMEL PAKET F?YATINA KAMPANYASI

HD SET TOP BOX 72 TL !

TELEDÜNYA AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !
KAMPANYA AVANTAJLARI


• Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir. Kampanya kapsam?nda Teledünya aktivasyon (35 TL) ücreti al?nmayacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda aboneler; Teledünya Üst Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklard?r. ?lk ay alt?n sinema paketi ?ifresiz olarak bir ay boyunca tüm kampanyaya giri? yapan mü?terilere verilecektir.

• Kampanya kapsam?nda talep edilmesi durumunda; 210 TL bedelli “HD set top box” kutu (en fazla bir adet) indirimli olarak abonelerimize sat??a sunulacakt?r. Talep eden abonelerimize pe?in (pe?in 72 TL) veya 12 ay taksit ile (6 TL*12 ay= 72 TL) “HD set top box” kutu sat??? yap?lacakt?r. Kampanya kapsam?nda “HD set top box” kutu almak zorunlu de?ildir.

 

 

H?ZMETLER VE ÜCRETLEND?RME 

Verilecek Hizmetler

Taahhüt Süresi

Cihaz

KTV Kurulum

Teledünya Aktivasyon

Tarife

Teledünya
Üst Paket
+
Kablo TV
+
?lk ay Alt?n Sinema Paketi
Ücretsiz

12 ay

“HD set top box” kutu pe?in 72 TL; 12 ay taksitle 72 TL (6 TL x 12 ay = 72 TL)

43 TL

Ücretsiz

?lk 3 ay 12,5TL/Ay, kalan 9 ay boyunca 19,5TL/Ay

 KAMPANYA DETAYLARI• Kampanya 01.07.2014 – 30.09.2014 tarihleri aras?nda geçerli olacakt?r.

• Kampanya kapsam?nda 12 ay taahhüt istenecektir.

• Taahhüt süresi boyunca; ilk 3 ay Teledünya Üst Paket ve Kablo TV (12,50 TL) tarifesi 12,5 TL, kalan 9 ay boyunca Teledünya Üst Paket ve Kablo TV (19,50 TL) tarifesi 19,5 TL olarak uygulanacakt?r.

• Mü?teriler abone oldu?u Teledünya Üst Paket tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru paket de?i?ikli?i yapamayacakt?r.

• Kampanya süresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen mü?terilerden (varsa) al?nmayan Teledünya aktivasyon ücreti (35 TL) ve (varsa) al?nmayan “HD set top box” kutu bedeli (210 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahhüt kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henüz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan ücretler toplam?ndan dü?ük olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

• Türksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ç?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

• Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Uydunet ve Teledünya aboneli?ini kampanya ba?lang?ç tarihinden sonra iptal ettiren mü?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Teledünya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan mü?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

• Taahhütnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus mü?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

• Kampanya Kablo TV, Teledünya altyap? imkânlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

• Teledünya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

• Türksat belirlenen süreden önce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

• Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahhüt ç?k???nda bu listeye göre ücretlendirme yap?lacakt?r.


 

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yöntemi

Kurulum ve Aktivasyon Ücretleri

Cihazlar

Taahhüt ?ptali Durumunda Talep Edilecek Ücretler

-

Kablo TV
+
Teledünya
Yeni aboneli?i ile

Kablo TV kurulum 43TL veya 4x12ay=48TL ücretle, Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Teledünya aktivasyon ücreti (35TL) , varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV

Teledünya
Yeni aboneli?i ile

Teledünya Aktivasyon
Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) Teledünya aktivasyon ücreti (35TL), varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

Kablo TV
+
Teledünya
(taahhütsüz aboneler)

Teledünya tarife
de?i?imi ile

Teledünya Aktivasyon Ücretsiz

Talep Edilmesi Durumunda Kablosuz HD Set Top Box ?ndirimli

Al?nmayan (varsa) kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu ücreti (210TL-al?nan ücretler)

 


Tablo 3: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi

 


Cuma, 11 Temmuz 2014 00:27 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.