forex trading logo

PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Cuma, 16 Eylül 2011 19:06

HERKES ??N TELEDNYA HD ST PAKET KAMPANYASI

HD KUTU (210TL) BEDAVA !

TELEDNYA AKT?VASYON (35TL) BEDAVA !

KABLO TV KURULUMU (43TL) BEDAVA !

KAMPANYA AVANTAJLARI


?lk ay alt?n sinema paketi ?ifresiz olarak bir ay boyunca tm kampanyaya giri? yapan m?terilere verilecektir.

Kampanya kapsam?nda 210 TL bedelli HD set top box kutu (en fazla bir adet) cretsiz olarak sunulacakt?r.

Kampanyadan otel motel aboneleri d???nda, bireysel tarifede olan aboneler ve resmi kurum ve kurulu?lar faydalanabilir. Kampanya kapsam?nda, Kablo TV kurulum creti (43 TL) ve Telednya aktivasyon (35 TL) creti al?nmayacakt?r.

H?ZMETLER VE CRETLEND?RME


Verilecek Hizmetler

Taahht Sresi

Cihaz

KTV Kurulum

Telednya Aktivasyon

Tarife

Telednya
st Paket
+
Kablo TV
+
?lk ay Alt?n Sinema Paketi
cretsiz

24 ay

HD set top box kutu cretsiz

cretsiz

cretsiz

19,5TL/Ay


KAMPANYA DETAYLARI


Kampanya 01.07.2014 30.09.2014 tarihleri aras?nda geerli olacakt?r.

Kampanya kapsam?nda 24 ay taahht istenecektir.

Kampanya kapsam?nda aboneler; Telednya st Paket + Kablo TV tarifesine abone olacaklard?r.

Taahht sresi boyunca; Telednya st Paket ve Kablo TV (19,50 TL) tarifesi 19,5 TL olarak uygulanacakt?r.

M?teriler abone oldu?u Telednya st Paket tarifesinden (fiyat olarak) geriye do?ru paket de?i?ikli?i yapamayacakt?r.

Kampanya sresi dolmadan aboneli?ini iptal ettirmek isteyen m?terilerden (varsa) al?nmayan Kablo TV kurulum creti (43 TL), (varsa) al?nmayan Telednya aktivasyon creti (35 TL) ve (varsa) al?nmayan HD set top box kutu bedeli (210 TL-al?nan taksitler(veya pe?in al?nan bedeller)) tahsil edilecektir. Ancak taahht kapsam?nda aboneden tahsil edilecek olan bedellerin henz tahakkuk etmemi? k?sm?n?n toplam?, kampanya kapsam?nda al?nmayan cretler toplam?ndan d?k olmas? halinde abone lehine olan tutar tahsil edilir.

Trksat (kazan?lm?? haklar sakl? kalmak kayd?yla) tarifelerde de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar. Tarifelerde olu?acak de?i?iklikler kampanya ?k?? bedellerinin hesaplanmas?nda dikkate al?n?r.

Mevcut Kablo TV aboneleri, ayn? adrese yeni Kablo TV aboneli?i ile ve 2. Kablo TV aboneli?i ile kampanya giri?i yapamayacaklard?r. Telednya aboneli?ini kampanya ba?lang? tarihinden sonra iptal ettiren m?teriler de bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

Telednya hizmeti ile ilgili bir kampanyadan faydalanan m?teriler bu kampanyadan faydalanamayacaklard?r.

Taahhtnameden do?an damga vergisi (Binde 9,48) bir defaya mahsus m?terinin ilk faturas?na yans?t?lacakt?r.

Kampanya Kablo TV, Telednya altyap? imknlar? ile s?n?rl? olacakt?r.

Telednya Hizmeti Kablo TV Hizmeti ile birlikte sunulabilmektedir.

Trksat belirlenen sreden nce kampanyay? durdurma ve kampanya ko?ullar?nda de?i?iklik yapma hakk?n? sakl? tutar.

Kampanyadan faydalanabilecek abonelerin listesi a?a??da verilmi?tir. Taahht ?k???nda bu listeye gre cretlendirme yap?lacakt?r.

Mevcut Abonelik

Kampanya Giri? Yntemi

Kurulum ve Aktivasyon cretleri

Cihazlar

Taahht ?ptali Durumunda Talep Edilecek cretler

Yok

Kablo TV
+
Telednya
Yeni aboneli?i ile

Kablo TV Kurulum
cretsiz
Telednya Aktivasyon
cretsiz

HD Set Top Box
cretsiz

Al?nmayan (varsa) Kablo TV kurulum creti (43TL), (varsa) al?nmayan Telednya aktivasyon creti (35TL), varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu creti (210TL al?nan cretler)

Kablo TV

Telednya
Yeni aboneli?i ile

Telednya Aktivasyon
cretsiz

HD Set Top Box
cretsiz

Al?nmayan Telednya aktivasyon creti (35TL), varsa kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu creti (210TL al?nan cretler)

Kablo TV
+
Telednya
(taahhtsz aboneler)

Telednya tarife
de?i?imi ile

-

HD Set Top Box
cretsiz

Al?nmayan (varsa) kampanya kapsam?nda yap?lan tarife indirimi, varsa al?nmayan HD set top box kutu creti (210TL-al?nan cretler)


Tablo 2: Kampanyadan faydalanabilecek aboneler listesi


Cuma, 11 Temmuz 2014 00:30 tarihinde güncellendi
 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT
Powered_by kabloteknik.