forex trading logo

KABLO TV Ba?lant? ?ekli PDF Yazdır E-posta

Uydunet, Teledünya veya Kablo TV için abonelik ba?vurusu yapt???n?zda, belirlencek günde Türksat kurulum ekibi adresinize gelerek gerekli ba?lant? ve kurulumu gerçekle?tirmektedir. Abonelik çe?idinize göre teknik ekip en uygun ?ekilde ba?lant?n?z? sa?layacakt?r.

Örne?in sadece Kablo TV abonesi oldu?unuzda evinize gelen kablo tv koaksiyel kablosunun TV'nizin anten giri?ine ba?lanmas? ile Analog kablo tv yay?nlar?n? izleyebilirsiniz.

Ancak hem Uydunet hemde Teledünya üyelik ba?vurusu yapt???n?zda evinize gelen kablo tv kablosunun bir dizi bölücüler (splitter) vas?tas? ile modem ve TV giri?i için ihtiyaca göre 2'ye veya 3'e ayr?lmas? gerekebilir.

Örne?in Uydunet ve 1 TV'de izlemek üzere Teledünya için ba?lant? ?u ?ekilde olabilir;

Eve gelen ana kablo tv kablosuna TV ve Data ç?k??? olan bir splitter (örne?in procomm marka) ba?lanmas? ve Data ç?k???n?ndan al?nacak koaksiyel kablosunun modem giri?ine, TV ç?k???ndan al?nacak koaksiyel kablosunun set top box veya conax modül ile izlenecekse LCD TV anten giri?ine ba?lanmas?.  

Örne?in Uydunet ve 1 TV'de izlemek üzere Teledünya ve ba?ka bir TV'de Analog Kablo TV izlemek için yap?lacak ba?lant? ?u ?ekilde olabilir;

Eve gelen ana kablo tv kablosuna TV ve Data ç?k??? olan bir splitter?n (örne?in procomm marka) giri?ine ba?lan?r, splitter?n Data ç?k???n?ndan al?nacak koaksiyel kablo modem giri?ine, TV ç?k???ndan al?nacak koaksiyel kablo ise ba?ka bir splitter giri?ine tak?l?r. ?kinci splitter?n data ç?k???ndan al?nacak koaksiyel kablo analog kablo tv izlenecek TV'ye, splitter?n TV ç?k???ndan al?nacak kablo ise set top box veya conax modül ile izlenecekse LCD TV anten giri?ine ba?lanabilir.

Sinyal kayb?n?n fazla olmamas? için duvar anten prizlerinin oksitli veya pasl? olmamas? önemlidir. 

Yukar?da verilen ba?lant? ?ekilleri örnek olup daha de?i?ik kombinasyon ve ba?ka marka bölücülerle kurulumunuz farkl? ?ekillde gerçekle?tirilebilir. Aboneliklerinize (internet/dijital yay?n) uygun sinyal seviyesinin elde edilmesi için kuruluma gelecek uzman ekip en uygun ba?lant?y? gerçekle?tirecektir. 

Uydunet, Teledünya veya Kablo TV için abonelik ba?vurusunu online yapabilirsiniz...    


 

ONLINE SATI?


Tüm Ürünleri Listele


Kapsamlı Arama

ALI?-VER?? SEPET?N?Z

VirtueMart
Alışveriş sepetiniz boş.

FIRSAT

KAMPANYALAR

?SM?N?Z? VE E-POSTA ADRES?N?Z? BIRAKIN, TELEDÜNYA ve UYDUNET KAMPANYALARINDAN ÖNCE S?Z?N HABER?N?Z OLSUN !...
Kampanyalar
Teledünya Kampanyalar?
Uydunet Kampanyalar?
Kampanya duyurular? d???nda e-posta gönderilmeyecektir...

Facebook Sayfam?z

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.ComPowered_by kabloteknik.